Sektor mehanizacije

Sektor MEHANIZACIJE je oslonac sektorima :• površinske eksploatacije i proizvodnje kamenih materijala,

• proizvodnje asfalta, betona i kontrole kvaliteta,

• gradnje,

• održavanja puteva.

Sektor raspolaže sa 50 teretnih motornih vozila, 12 priključnih vozila, 17 putničkih motornih vozila, 57 radnih mašina i 60 manjih mašina i opreme.Transportnih sredstvima se vrši prevoz radnika i raznih vrsta materijala, poluproizvoda i proizvoda (zemlje, kamenog agregata, asfalta, betona betonske galanterije i sl.). Sredstvima građevinske mehanizacije izvode se razni građevinski radovi (iskop, valjanje, razastiranje itd.). Vrši se stalna nabavka novih tehničkih sredstava prema investicionom planu.

U sektoru se vrši održavanje svih transportnih sredstava, građevinske mehanizacije, manjih mašina i opreme. Cilj je da kvalitet prevoza, odnosno rada mašine, bude što je moguće veći obzirom na raspoložive iznose materijalnih sredstava namenjenih radu sektora. Izgrađena je nova Radionica u pogonu u Raščićima. Obekat je, prema standardima, opremljen odgovarajućim odeljenjima, uređajima i opremom (motorno i menjačko odeljenje, električarsko odeljenje, mašinsko odeljenje sa alatnim mašinama, kompresorsko odeljenje, vulkanizersko odeljenje, odeljenje za pranje i podmazivanje, razne vrste dizalica i radioničkog alata i dr.). U sektoru MEHANIZACIJE pažljivo se razmatraju svi elementi koje obuhvata logistička podrška održavanju:

• urađeni su planovi i programi održavanja, • u sektoru postoji računarska mreža, ADSL internet veza, i odgovarajuća tehnička podrška u vidu programa i kataloga u štampanom i elektronskom obliku; radi se na usavršavanju informacionog sistema za efikasno upravljanje sistemom održavanja • u sektoru su zaposleni visokoobrazovani kadrovi iz oblasti mašinstva kao i automehaničari, autoelektričari, bravari, limari, vulkanizeri i dr. sa velikim iskustvom; vrši se stalno stručno osposobljavanje kadrova učešćem na seminarima, posetom sajmovima (automobila, građevinarstva...) internim obukama itd. • snadbevanje (rezervnih delova, energijom i potrošnim materijalima) vrši se, u najvećem obimu, kod stalnih i već proverenih dobavljača...


Sektor mehanizacije - Foto galerija