Sektor za proizvodnju asfalta

betona i kontrolu kvaliteta

Sektor za proizvodnju asfalta

betona i kontrolu kvaliteta

• U sastavu sektora za proizvodnju asfalta, betona i kontrolu kvaliteta se nalaze asfaltna baza, betonska baza i laboratorija.

• Asfaltna baza GRADIS WIBAU Maribor, kapaciteta 40 [t/h], vrši proizvodnju asfaltnih mešavina po vrućem postupku.

• Betonska baza PROGRES Mladenovac, kapaciteta [20 m³/h], vrši proizvodnju betona i betonskih prefabrikata :

• NEW JERSEY ograda
• Betonskih ivičnjaka 24x18x80 i 12x18x80
• Prelaznih, baštenskih ivičnjaka 8x20x40 i betonskih rigola 40x40x12
• Armirano betonskih cevi ø300, ø400, ø500, ø600, ø1000
• Armirano betonskih prstenova ø1000/1000, ø1000/500, ø1000/650/600
• Betonskih blokova 19x19x39, 24x19x39 i 12x19x39

• Armirački pogon poseduje najsavremeniju opremu za ispravljanje, sečenje i savijanje armature.

• U Laboratoriji se vrši analiza kvaliteta frakcionisanog kamenog agregata, asfalta i betona.


Sektor za proizvodnju asfalta - Foto galerija